Početna stranica

|

Novosti

|

O nama

|

Djelatnosti

|

Reference

|

Djelatnici

|

Kontakt

|

Lokacija

|

Politika privatnosti
Povratak na prethodnu stranicu

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Apsida inženjering d.o.o. ima ovlaštenje  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.

Energetsko certificiranje zgrada je dio niza mjera koje se uvode diljem čitave Europe,  a čijim bi se provođenjem trebale pomoći smanjiti emisije ugljičnog dioksida zgrada, a samim tim i pomoći u  borbi protiv klimatskih promjena. Energetsko certificranje jest implementiranje europske direktive iz 2002. godine o energetskim svojstvima zgrade i činjenice da zgradarstvo troši oko 40 % ukupno proizvedene energije.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada („Narodne novine“ broj 81/12., 29/13., 78/13.) propisuje certificiranje novih i postojećih zgrada u Republici Hrvatskoj.  Prema prije navedenom Pravilniku, vrste zgrada za koje se izdaje međusobno usporedivi energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na stambene i nestambene zgrade. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
Cijena koštanja energetskih pregleda i energetskog certifikata zgrada određuje se u ovisnosti o građevinskoj (bruto) površini zgrade te kompleksnosti samog objekta i ugrađenih tehničkih sustava. Najveća razlika u cijeni ovisi o tome da li se radi o postojećoj ili novoj zgradi, te o dostupnosti i kvaliteti postojeće projektne dokumentacije koja je temelj za izdavanje certifikata energetske učinkovitosti.

Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade. Energetsko certificiranje nove zgrade obvezno uključuje proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata. Energetski certifikat nove zgrade izdaje se temeljem podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetsko certificiranje postojeće zgrade obvezno uključuje energetski pregled građevine, proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, izradu izvješća o energetskom pregledu,  određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:
korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.
korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.


Kontaktirajte nas;
Apsida inženjering d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge
Riječka 14 • 20000 DUBROVNIK
Tel. 020/412-522 • Fax 020/640-395
e-mail: apsida@du.htnet.hr, web: www.apsida.hr
Copyright © Apsida inženjering d.o.o. - Dubrovnik