Početna stranica

|

Novosti

|

O nama

|

Djelatnosti

|

Reference

|

Djelatnici

|

Kontakt

|

Lokacija

|

Politika privatnosti

Direktor
Vjekoslav Horina
dipl. ing. arh. , ovlašteni inženjer

e-mail: vjeko.horina@gmail.com

Tajnica ureda
Slađana Mandić
građ. teh.

e-mail: sladjana.mandic@apsida.hr

Ane Svilokos
dipl. ing. građ. , ovlašteni inženjer

e-mail: ane.svilokos@apsida.hr

Alma Solomun
mag. ing. aedif. , ovlašteni inženjer

e-mail: alma.solomun@apsida.hr

Milka Štula Cvjetović
mag. ing. aedif. , ovlašteni inženjer

e-mail: milka.stula.cvjetovic@apsida.hr

Nea Borovac
mag. ing. arh. , ovlašteni inženjer

e-mail: nea.borovac@apsida.hr

Tonći Matijašević
mag. ing. aedif., ovlašteni inženjer

e-mail: tonci.matijasevic@apsida.hr

Frano Greguš
mag. ing. aedif. , ovlašteni inženjer

e-mail: frano.gregus@apsida.hr

Antonio Lončarica
mag. ing. aedif.

e-mail: antonio.loncarica@apsida.hr

Hrvoje Lakić
mag. ing. mech.

e-mail: hrvoje.lakic@apsida.hr

Anton Vojnić
mag. ing. aedif.

e-mail: anton.vojnic@apsida.hr

Kristina Ćorak
mag. ing. geol.

e-mail: kristina.corak@apsida.hr

Paula Držaj Batina
građ. teh.

e-mail: paula.drzaj.batina@apsida.hr

Marijo Bartulović
građ. teh.

e-mail: mario.bartulovic@apsida.hr

Ivan Palaš
arh. teh.

e-mail: ivan.palas@apsida.hr

Petra Tomičić
arh. teh.

e-mail: petra.tomicic@apsida.hr

Dominik Radić
arh. teh.

e-mail: dominik.radic@apsida.hr

Copyright © Apsida inženjering d.o.o. - Dubrovnik